02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

ŽP - 2012 - 2013
4. 6. 2013 Žákovský parlament

 

Sběr starého papíruvýtěžek 19,5tu

Pozor na nevhodné chovánížáci volali z oken vulgární slova na starší paníostuda

Ředitelské volno 24.6.-28.6.2013 – vysvědčení se bude vydávat k 21.6.2013 = konec školního roku – z důvodu zahájení akce zateplení budovy a výměny oken

Klasifikaci uzavíráme do 17.6.

Připravuje se oprava podlahy tělocvičny

 

Náměty ze strany dětí

V průběhu ředitelského volnabudou brigády? – pouze dle pokynů učitelů

5.6. Den životního prostředí – v 9:45 slavnostní zahájení„Kapka v akci“

 

21. 5. 2013 Žákovský parlament

zápis:

Sběr 27. – 31. 5. 2013 => soutěž.

Sbíráme plastové láhve modré a zelené na Den životního prostředí připravovaný na 5.6. – téma voda

Probíhá testování ČŠI => podání co nejlepšího výkonu (bude hodnocen) => vlastní výkon => reprzentace naší školy.

Porušování školního řádu => odchod v polední přestávce, nerespektování rozpisu suplování – byly uděleny důtky ředitele školy

Sporty na konci školního roku – plánujeme – organizačně p.uč. Müller

Rozloučení s 9. třídami ve sborovně – sborovna k dispozici; organizaci zajišťují žáci sami za podpory TU

Kdy bude dokončena „přírodní učebna“? – plánováno do konce roku 2013/2014

 

Náměty ze strany dětí:

V prostorách školního bufetu zavést prodej propisek, pravítek, kružítek, gum a jiného materiálu.

Žáci připomínkují velikost porcí masa v ŠJ – je dáno státní normou a tu musíme dodržovat

Kdo má navíc vánoční umělý stromek, darujte prosím divadelnímu kroužku školy.

Bude zkrácena délka školního roku vzhledem k akci zateplení budovy a výměně oken ? – neplánujme

Copak se děje? Neteče voda…. – byla provedena montáž odpočtových vodoměrů

Co se vše bude zateplovat? – hlavní budova a budova TV, také budou vyměněna všechna okna

Skluzavka – pozor na porušování provozního řádu – nelze užívat více osobami naráz – nebezpečí úrazu!

Připravte se na další setkání…

 

2. 4. 2013 Žákovský parlament

zápis:

Školní jídelna – máme nové stoly a židle – dodržovat čistotu a pořádek – zkoušíme provoz bez ubrusů

Koncert – Gen Rosso – dobrá akce? – vhodné i pro naši školu? – byl dán požadavek pro další rok

Kino 26.6.2013 – výběr promítaného filmu proběhne asi v květnu

WC – papír vymotaný a rozházený – nevhodné plýtvání

Sběrová akce – soutěž asi v květnu

ČŠI testy – 5. ročník + 9. ročník

sledujte nástěnku a termín žákovského parlamentu – opakovaná neúčast z některých tříd

 

Náměty ze strany dětí:

Pozor na WC nevhodné nápisy – dopadený autor bude hradit výmalbu

Toaletní papír na stropě - - vedení školy může odebrat papír na WC na 1 měsíc

„Otravování“ žáků 2. třídy velkými žáky z 5. ročníku (sourozenci - návštěvy….) – zpřísníme dozory

Termín jazykového kurzu 3.6. – 7.6.2013

ŠD ruší nacvičování divadelního kroužku

9. ročník – Kvalita – výsledky na serveru školy


5. 3. 2013 Žákovský parlament

zápis:

* Školní hřiště – respektovat vyznačené plochy pro pohyb (bláto) => budeme plochu zatravňovat

* Dodržovat pořádek v okolí školy

* Lyžování za odměnu – z důvodu předpovědi nepříznivého počasí odloženo na neurčito

* Při zápisu do 1. tříd zapsáno 51 žáků, 45 dětí nastoupí (budeme mít otevřeny 2 první třídy)

* Comenius => Finsko; Řecko => byl by mezi žáky zájem o prezentace ze zahraničních cest?

* Plavání I.stupně včetně školních plaveckých závodů pro zájemce – konec dubna

 

Náměty ze strany dětí:

* Ekotým – poděkování za přinesené teploměry

* Být opatrný na venkovních schodech při námraze

* Nevhodné chování na WC (potřeba více pedagogického dozoru):

nemanipulovat:

* s kohoutky pod umyvadly

* s toaletním papírem

* s bojlery na teplou vodu !

* Divadlo, kino => plán

* muzikál – 21.3. pro 7.-9.ročník

* výchovný koncert – 8.3. ; kino na konci školního roku 26.6.

* Šatny – dráty nebezpečně trčí ze stěn – závady hlásit do kanceláře školy nebo vyučujícím

 

5. 2. 2013  Žákovský parlament

zápis:

Projekt Comenius, návštěva Finska ve dnech 9.2. – 16.2.2013 (pan Müller, paní Rozsívalová) + 6 žáků 7.,8.a 9.roč.

Lyžáčky dětí na I. stupni: ve dnech 25.2. – 1.3.2013  4. a 5. třída, 1. a 2. třída stejný termín

Zákaz koulování před školou (pozor na házení sněhovými koulemi  a to ani na budovu a okna školy)

Proběhlo bruslení I. a II. stupně školy, bruslilo jen 78 z 1.st a 31 žáků z 2st => příště vážně pojedou jen bruslaři a ostatní se budou učit ve škole

7. a 8.2.2013 proběhne ve škole Zápis nových prvňáčků – je potřeba zvýšit dohled nad chováním žáků o přestávkách a po vyučování – žádáme o slušné chování žáků na chodbách a v okolí školy

Do 10.2.2013 probíhá odevzdávání dotazníků pro rodiče, SCIO – Mapa školy

Odměna pro 7 nejlepších žáků z každé třídy – lyžování zdarma

Kroužky 2. Pololetí – platby do 28.2.2013

 

Náměty ze strany dětí:

Ekotým – sešlapávání plastových lahví, posmrkané kapesníky patří do komunálního směsného odpadu a ne do papíru

Dodržování zákazu kouření před školou platí pro všechny

6.A – návrh na sbírku plastových víček na II. stupni pro nemocného Lukáška  (DMO – vozíčkář)

Termín odvozu víček 1.5.2013

umístěna sběrná krabice v 6.A a  na I.stupni

Upozorňujeme na nevhodné chování žáka Radima Vykydala z 5.A na WC

Ucpaná WC nutno hlásit v kanceláři školy nebo panu školníku Walterovi

Připravte se na další setkání…

 

zápis:

Výsledek hlasování návrhů dětských jídelníčků:

1. místo: 9.A, 2. místo: 2.A, 3. místo 3.A, 4. místo: 2.B, 5. místo: 1.

Projekt Comenius (paní. učitelka Rozsívalová) – žáci zajímejte se o projekt

Projekt „Přírodní učebna – Pětka“ – získáme 70 tis. Kč na dřevěné lavičky a stoly na školní zahradě

( projekt vede paní učitelka Přikrylová)

Večírek školy proběhne dne 8. února 2013 (rodiče dostanou informaci)

 

Používání dětského hřiště – podle poučení o provozním řádu

Čtěte informace na nástěnce u kanceláře

Náměty ze strany dětí:

Ekotým – žáky prosíme o zapůjčení pokojových teploměrů na 1 měsíc (do 25. 1. 2013)

Využití dětského hřiště v zimě – v odpoledních hodinách je zodpovědnost rodičů

Pedagogická rada 22. 1. 2013, rodičovské sdružení 17.1.

Lyžáček pro děti z 1. stupně – termín bude upřesněn (únor)

Bruslení? – asi na konci ledna 2013


4.12. 2012  Žákovský parlament

zápis:

Hřiště 8D – nové herní prvky – žáci poučeni o Provozním řádu hřiště 8D – pozor na užívání v době mimo vyučování.Projekt Comenius – čekají nás výměnné pobyty ve Finsku, Řecku a Španělsku – žáci s výbornou znalostí AJ, aktivně zapojení do projektový prací se budou účastnit výměnných pobytů v zahraničí, důležitým prvkem pro účast na výměnném pobytu je ochota ubytovat zahraniční hostyAktivity na sněhu – připravujeme 3 lyžařské kurzy, plánujeme školní bruslení – pozor zákaz koulování před školou – z bezpečnostních důvodůpozor na nepořádek na chodbách a nevhodné chování žáků – nepřípustné je házení předmětů v prostoru mezischodištěm – již byla v této souvislosti udělena důtka ředitele školy Fond na nákup stolního fotbálku – aktuální stav - 9,5tis. Kč

Náměty ze strany dětí:

Bude-li - kdy bude Vánoční diskotéka? – budeme jednat o termínu 20.12.Ekotým – v budově budou umístěny nové nádoby na plast, papír, hliník, kartony – budeme důsledně třídit odpad je přihlížení špatnému chování spoluúčastí na konání? – ano dotaz na možnost pouštění hudby o velké přestávce – ano lze pokud budou sestaveny služby zájemců a bude pouštěna vyvážená skladba hudebních příspěvků

 

 

2.10. 2012  Žákovský parlament

zápis:

· Sběr starého papíru – žákovská soutěž  8.10.-12.10.2012 – nalepit info do ŽK a podepsat rodiči

· 17.10.2012 – návštěva z Nysy z Polska – požádáme rodiče o občerstvení pro hosty

· Projektu Comenius – žáci s výbornou znalostí AJ se budou účastnit výměnných pobytů v zahraničí

– budeme potřebovat ochotné rodiny pro ubytování zahraničních


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen