02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Poradenské pracoviště
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

RAMPS – VIP III

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Projekt probíhá od 1. 1. 2012 a doba jeho trvání byla předběžně stanovena na dva roky.

Na naší škole zajišťuje díky tomuto projektu školní psycholožka, široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Psychologům a speciálním pedagogům zapojeným v projektu je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno odborné vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Specifické cíle projektu:

1) Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb.

2) Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory.

3) Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné péče.

4) Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školní psychology a speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu.

5) Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních.

6) Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a výchovné poradce.

7) Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

8) Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Již třetím rokem na Vaší škole působím jako školní psycholožka…

Nabízím podporu, pomoc, konzultace i neformální posezení nad Vašimi tématy.

Jsem tu pro Vás, Vaše děti i učitele Vašich dětí.

 

Nejčastěji využívají mých služeb žáci, kteří přicházejí, když :

…mají pocit, že je dlouhodobě nic nebaví.

…nejde jim učení, chtějí si spravit známky a nevědí jak.

…nejsou spokojeni se vztahy kolem sebe a chtějí s tím něco dělat.

…potřebují si s někým vážně promluvit.

…je jim smutno, do breku, potřebují poradit, co dělat dál…

nebo si chtějí prostě jen nezávazně popovídat nebo se pochlubit.

A tak dále…

Jsem Vám k dispozici jako Vaše školní psycholožka

MUDr. Soňa Lemrová, školní psycholog

 

Navštivte ŠPP ve složení:

PhDr. Soňa Lemrová, školní psycholog (lemrova.sona@5zssumperk.cz)

PhDr. Richard Hrdina - školní metodik prevence (hrdina.richard@5zssumperk.cz)

Mgr. Věra Kobzová, výchovný poradce (kobzova.vera@5zssumperk.cz)

Mgr. Milan Pšenčík - zástupce ředitele  (psencik@5zssumperk.cz)

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Kontakty a pracovní doba

Školní poradenské pracoviště najdetev přízemí, naproti hlavnímu vchodu. Jedná se o pracovnu školního psychologa, který je přítomen na 0,5 úvazku:

 

Pro žáky:

Po 8:00 – 10:30 13:00 – 14:00

Čt 8:00 – 10:30 13:00 – 14:00

Pro rodiče, pedagogy a ostatní:

Po 10:30 – 12:30 14:00 – 15:30

Čt 10:30 – 12:30 14:00 – 15:30

V případě nepřítomnosti školního psychologa, navštivte, prosím, jiného pracovníka ŠPP.

 

Hlavní cíle ŠPP:

 

  1. Pedagogicko-psychoplogická poradna Šumperk   
  2. K-centrum Šumperk  
  3. Logopedie Šumperk   
  4. Pedopsychiatrie a psychologie Šumperk  
  5. Středisko výchovné péče Šumperk  

 

Informační centra ve škole jsou v přízemí

  


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen