02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Dotazníková šetření
Dotazníková šetření
 
Klima školy 2018 2019 žáci
 
Dotazníkové šetření k dietnímu stravování
 
Klima školy (rodiče) - Klima školy 2016 z pohledu rodiče
 
Školní stravovna 2014
 
Školní družina
 
Nový design školní jídelny - výsledky hlasování 2014

Dotazník - Školní družina 2013

Průzkum spokojenosti se vzhledem opravené budovy

Dotazník Školní stravování 2013

Kyberšikana

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Vyhodnocení dotazníku - užití portálu IŠKOLA

 


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen