02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Vybavení školy

Vybavení školy

Škola nadstandardní vybavení učeben Interaktivními tabulemi – aktivně využíváme 18 interaktivních tabulí a digitální jazykovou laboratoř; moderně vybavené jsou všechny odborné učebny pro výuku fyziky, zeměpisu, přírodopisu2 učebny informatiky, hudební výchovy, matematiky, literatury a výtvarné výchovy

v 1. a 2. ročníku se žáci učí v odděleném prostoru prvního patra budovy školy; učebny jsou zde propojeny s místnostmi a odpočinkovým prostorem určeným  pro školní družinu; rodinné prostředí umožňuje pozvolný přechod žáků do vyšších ročníků;školní družina využívá prostor hřiště ŠD

pro tělesnou výchovu využíváme velkou a malou  tělocvičnu a školní hřiště

Přízemí   1. patro   2. patro   3. patro   5park


Fatal error: Class 'pracestextem' not found in /mnt/data/accounts/i/icarie/data/www/5zs/pages/page.php on line 60