02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Školní firma

Školní minipodnik - klíčové aktivity

ve škole začal prodej více zde

projektová stránka zde

 
1. Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ
 
Popis realizace KA:
 
Na ZŠ a víceletém gymnáziu bude zrealizován minipodnik formou nepovinného předmětukterý bude realizován po dobu 1 nebo 2 pololetí. Nepovinný předmět bude koncipován jako fiktivní firma, která si na počátku (mjve spolupráci s podnikateli a samosprávou)
stanoví podnikatelský záměrkterý zrealizuje ve všech jeho fázích a na konci činnosti bude výsledný produkt prezentován na miniveletrhu minipodniků 
zapojených do projektuNa tomto veletrhu budou také vyhodnoceny nejlepší minipodniky
 
Na dvou SŠ budou vytvořeny nejméně 3 samostatné minipodnikykteré budou mít podobu reálné studentské firmyzpracovávající zakázky ze strany samosprávy
která bude také jedním z odběratelů produktu. Firma projde za spolupráce podnikatelů všemi fázemi vzniku a vývoje firmyvčetně reálné ekonomické činnosti.
 
Budou realizovány tyto podporované oblasti v rámci výzvy:
 
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol
do komunitního vývoje - bude realizována spolupráce ZŠ a SŠ se Statutárním městem Olomouc (partnerem projektu) a Olomouckým krajem (spolupracovníkem projektujakožto zadavatelem a odběratelem "podnikatelských záměrů" pro minipodniky - napřpříprava občerstvení pro jednání zastupitelstva apod.
 
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce s možností uplatnění inovativních forem spolupráce - v rámci projektu budou podnikatelé vykonávat poradenskou a konzultační činnost přímorámci realizace minipodniků (při zpracování podnikatelského záměru, marketingové strategie atd.).
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním
vzděláváníprostřednictvím realizace konkrétních činností v minipodniku rozvinou žáci a studenti své teoretické
i praktické znalosti a dovednosti pro podnikatelskou činnost.
 
Na naší škole realizujeme 3 firmy:
 
 
 
zatím žáci připravují vše potřebné ke spuštění
 
Edition of skulls
firemní záměr:
tvorba a prodej originálních potisků na tričkách
 
 
Viffa
firemní záměr:
tvorba a prodej ručně šitých triček a kalhot (tvorba kožených náramků s korálky)

 
 
Full art
firemní záměr:
tvorba a prodej uměleckých fotografií (včetně rámování)

  
 


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen