02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku základní školy

ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 5. dubna 2019 od 8:00 do 15:00 hodin

K zápisu donesou rodiče (pěstoun, zákonný zástupce) svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do I. ročníku základních škol a přípravných tříd  pro děti narozené do 31. srpna 2013 a děti, jimž byla v loňském školním roce odložena školní docházka.

 

Základní škola, Vrchlického 22

Mgr. Petr Málek, ředitel školy

 

 
Více informací k zápisu pro rodiče
 
Kritéria přijetí 2019
 
 
 
Ukázky nového psacího písma:
 
Dokument ke stažení
 

 
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 nabízí:
 
  • Výuku moderní, názornou a efektivní formou s využitím interaktivních tabulí. Ty jsou ve všech třídách 1. stupně a v odborných učebnách 2.stupně, což z nás dělá nejlépe vybavenou školu v kraji. Ve škole je také jazyková digitální laboratoř, dvě počítačové učebny, divadelní sál, ...
  • Výuku v klidném prostředí odděleném od ostatního ruchu školy. První patro s hracím koutkem je určeno pouze pro děti 1. a 2. ročníku. Třídy jsou propojené s družinou. Ta je využívána pro práci během výuky i na odpočinek o přestávkách.
  • Výuku angličtiny hravou formou již od 1. ročníku. Comenia script - alternativní druh písma již 2.rokem v jedné z 1. tříd. Řadu kroužků (např.: divadelní, informatika, flétny, kytarový, taneční, florbal, ekologický ...).
  • Rozšířenou výuku informatiky na 2. stupni.
  • Rozmanité akce pro děti (např.: seznamovací Táboráček pro budoucí prvňáčky, Pasování prvňáčků, jarní a zimní škola v přírodě, lyžařská školička, lyžařský kurz, jazykový kurz, Vánoční besídka, ... 
  • Školní družinu od 6:00 do 16:30.
  • Výběr ze dvou druhů hlavního jídla.

Vybavení školy

Přízemí   1. patro   2. patro   3. patro   5park

Virtuální prohlídka školní jídelny

Nové školní hřiště

 


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen