02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

Projekt: Férová škola
Projekt: Férová škola
 

"Slyšíme se? Nasloucháme si?"

Příklad dobré praxe podpůrných opatření vycházejících ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka se sluchovým postižením a s poruchou autistického spektra

 
náš profil zde

© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen