02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

ŽP - 2015 - 2016

 Žákovský parlament online na Google disku

3.5.2016  Žákovský parlament

zápis:

 • Házení vlaštovek z oken je nevhodné – udržujme pořádek!
 • Nevhodné chování žáků na toaletách – hoši 2. a 3. patro!
 • Nevhodné chování žáků v 6.ročníku – O.Nečas a O.Coufal 
 • Zamyšlení… ovce a kozy
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP – sledujte nástěnku v přízemí – termín ŽP – většinou 1. úterý v měsíci

 

Náměty ze strany dětí:

 • Čipy – registrace? – dopisy už jdou do tříd – provádějte registraci
 • Informace na jazykový kurz na nástěnce? – ano pan učitel Müller dá na nástěnku
 • Kdy bude sběr papíru? – poslední týden v květnu
 • Hrubé vyjadřování spolužáků – jsou dána pravidla – i ve školním řádu – mluvíme slušně – nepoužíváme vulgární slova

 

5.4.2016  Žákovský parlament

zápis:

 • Nové hřiště – v roce 2016 – žákovská soutěž o basketbalový míč – ukončena a čekáme na rekonstrukci
 • Pozor na bezpečnost na hřišti – v případě poškození nahlásit v kanceláři školy – nebo dohledu
 • Čipy – rodiče obdrží dopis s registračními údaji
 • proskoly.cz – vyplněn dotazník Klima školy z pohledu rodičů – s výsledky budou rodiče seznámeni na tř. sch. v dubnu – následně vyvěsíme na web
 • proskoly.cz – 4.-9.roč. čtenářská gramotnost – čtení jako základ úspěchu ; možnost užití doma  žáci mají svá hesla pro přístup na procvičování různých dovedností
 • proskoly.cz – 5. a 9.roč. – přijímací zk. na nečisto
 • Soutěž Př a Vl – pro 5.roč. – školní kolo – vítězové postupují do Okresního kola – bude u nás ve škole 26.4.
 • Prosím udržujte pořádek v areálu i mimo areál školy – doplníme odpadkové koše
 • Akce – Jazykový kurz pro 5. a 6. roč. 9.5.-13.5., Škola v přírodě ro 2.roč. 16.5.-20.5., pro žáky 5.-9. roč. – zájezd 
 • Legoland v červnu …
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP – sledujte nástěnku v přízemí – termín ŽP – většinou 1. úterý v měsíci
 •  

Náměty ze strany dětí:

 • Výmalba chodeb - plánujeme
 • Na co užijeme výhru 10 000 Kč za práci ekotýmu - Perlátory na kohoutky umyvadel, pákové baterie, rybníček, 
 • Koberec do 2.patra do koutku - plánujeme
 • Oprava žákovské kuchyňky – děkujeme za námět
 
1.3.2016  Žákovský parlament
 
zápis:
 
 • Malá lyžařská škola – 4.-5.roč. – nejsou vyhovující sněhové podmínky – odloženo (v případě uskutečnění bude včas žáky informovat Mgr.Müller)
 • Nové hřiště – v roce 2016 – žákovská soutěž o basketbalový míč – cena nového hřiště  - tipněte si konečnou cenu!  – soutěž na magnetické tabuli ve vstupním prostoru školy – včetně výkresu rekonstrukce sportoviště – tipování bude ukončeno do konce března
 • Velikonoční prázdniny  24.3.-25.3. + Velikonoční pondělí – dbejte na svoji bezpečnost
 • 25.3. Velikonoční badmintonový turnaj žáků a rodičů
 • ŠJ – nová vedoucí Jana Kodlová – mob. tel. stejný a změněn email: jidelna@5zssumperk.cz
 • Ničení žákovských skřínek – žáci hradí poničené věci školního majetku – škody jsou i několikatisícové…
 • proskoly.cz – prosím o vyplnění dotazníku Klima školy společně s rodiči
 • Prosím udržujte pořádek v areálu i mimo areál školy
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP
 
Náměty ze strany dětí:
 
 • Čipy – je to v jednání
 • Skříňky – ničení většinou chlapci…pro 1.-4. ročník zatím zachováme klecový systém (potřeba 200 tis.Kč)
 • Vybíjená – 10.3. 5. a 4. roč.
 • 2.cizí jazyk – španělština a francouzština – budeme je někdy mít? – na SŠ nemají Fr a Šp (a učí se pouze na Gymnáziu) – na SŠ jsou pouze NJ a RJ 
 • Počítače v poruše – v IT 1 nutno opravovat…předáme info
 
8.2.2016  Žákovský parlament
 
zápis:
 
 • Nový info panel – pozor el. zařízení ve vstupním prostoru školy!
 • Lyžujeme se sluníčkem 1. a 2. roč., 22.-26.2.a  Malá lyžařská škola – 3.-5.roč. 29.2.-4.3.
 • Soutěž jídelníčky – 1. 6.A, 2. 3.A a 1.B, 3. 9.A – budou ve ŠJ postupně každý měsíc 1x
 • Nové hřiště – v roce 2016 – žákovská soutěž o basketbalový míč – cena nového hřiště  - tipněte si konečnou cenu! 
 • soutěž na magnetické tabuli  ve vstupním prostoru školy – včetně výkresu rekonstrukce sportoviště
 • Meteostanice – plán z městského úřadu vybudovat v našem areálu z projektu MŽP
 • Nová asistentka pedagoga – Ivana Müllerová; nový systém doučování od ledna 2016 pí Kovaříková
 • 11.2. a 12.2. zápis  do 1.roč. – žádáme slušné chování, zdravení – budeme vítat nové prvňáčky s rodiči
 • Prosím udržujte pořádek v areálu i mimo areál školy
 • Jarní prázdniny 15.2.-19.2. – dbejte na svoji bezpečnost
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP

 

Náměty ze strany dětí:
 
 • Čipy – kdy budou? – pracujeme na tom s firmou- závisí to na rodičích, kdy a jak zaplatí firmě roční poplatek
 • Ekotým – ptáci a smajlíci na oknech – opatření na ochranu ptáků – poděkování žákům za spolupráci
 • Vybavení učeben – plánujeme nákup do Př a Z – každý rok lze zakoupit jen něco
 • Vybavení ŠJ – cvakání židlí – prosíme neničit!
 • Ples školy – nebude letos, ale 16.6. bude Zahradní slavnost
 • Jazykový kurz – květen – pro 5. a  6. ročníky
 • Zájezdy v zahraničí – projekty budeme psát pokud budou výzvy z MŠMT; v současnosti pí Špániková plánuje pro starší žáky Erasmus+
 • Návštěvy SŠ a exkurze v podnicích – bude plánováno – první exkurze 26.2. 8.A v TDK

 

5.1. 2016  Žákovský parlament

 
 • Příchody do školy – pozor na pozdní příchody – nutno hlavním vchodem přes el. otvírač, žákovský vchod bude uzamykán v průběhu vyučování po 8:00; žáci, kteří mají na 8:55 přicházejí do školy 8:45 dříve nebudou
 • LVK – 18.1.-22.1. Dolní Morava – 6.-9.roč.,  Lyžujeme se sluníčkem 1. a 2. Roč., v únoru Malá lyžařská škola – 3.-5.roč. termín neznáme
 • 27.1. nebo 28.1. bruslení – budou návratky
 • Zákaz koulování v areálu školy
 • Nepoužívat dětské hřiště a fitness stroje  v zimním období
 • 28.1. – vysvědčení – nyní jsou poslední příležitosti na opravu známek
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP
 
 
Náměty ze strany dětí:
 
 • Ostraňování ledu na chodnících před školou má na starosti pan školník (solení, sypání štěrkem)
 • Termín jazykového kurzu pro žáky 5. a 6.roč. – 9.-13.5.2016
 • Vyhlašovat ŽP  rozhlasem
 
3.11. 2015  Žákovský parlament
 
zápis:
 • Probíhající stavba oprava terasy – bude ukončeno do poloviny list.;  nebyl odvolán zákaz vstupu na stavbu;
 • Následně – opět změna využití vchodu pro veřejnost a pro vstup do ŠD ráno a odpoledne
 • Dokončuje se montáž 4 fitness strojů – pravidla užití – bude provedeno poučení pedagogy a zapsáno do TK 
 • Ničení školního vybavení v učebně INF 2 – monitor, klávesnice, myši!
 • Svačiny – na 2.stupni pouze 12 žáků? Ze 130žáků? Na 1 stupni 30? Z 200 žáků?
 • Soutěž žákovské jídelníčky – včetně grafického zpracování odevzdat do 20.11. p.Švédovi
 • Školní noviny – barevné vydání – bude probíhat prodej za 5Kč/ks – přineste si peníze
 • Předány ceny za sběr  papíru – Pochvala!
 • Připravte si náměty pro příští setkání ŽP
 
Náměty ze strany dětí:
 • Čipový systém – přihlásilo se 100 žáků
 • Ředitelské volno – 16.11.2015 – neplánujeme; pokud budou plány na ředitelské volno – dáme včas zprávu
 • Na Velikonoce nový státní svátek – Velký pátek
 
 
13. 10. 2015  Žákovský parlament
 
zápis:
 
 • Poděkování za sběr papíru 5,09 +  ? t (druhý kontejner ještě nezvážen)  a poděkování za služby u kontejneru
 • Moštování – jen ekotým (malá úroda)
 • Středa 28.10. – státní svátek , následují Čt a Pá Podzimní prázdniny 29.10.-30.10. - NEBUDE ředitelské volno
 • Zdravení a vstřícné chování k novým p.uč. a asist. ped. 
 • Kaštany - sběr u p.uč. Buiové do doby, pokud budou padat. Nově i Žaludy (musí být zvlášť) a platí se více.    Z peněz se kupují hry, stavebnice.
 • 2 x 10 žáků navštívilo Německo a Anglii, následují 25. – 30. října 10 + 2 pedag. z 6. a 7. tříd
 • Od října otevřeny kroužky, v nabídce bylo 19 kroužků, otevřeno 13. Pomáda a keramika se rozdělila z důvodu  velkého zájmu do 2 kroužků.
 • Sledujte nové nástěnky u automatů – mnoho vhodných nabídek (proto  plakáty z obou stran)
 • Od října nově zavedené svačinky – zatím dle referencí výborné, ostatní se mohou přihlásit k odběru      
 
Náměty ze strany dětí:
 
 • Kdy budou instalovány fitnes stroje?  Čekáme na dodavatele, v průběhu října – listopadu.
 • Kam se dávají vyřazené elektrospotřebiče? Skladují se v suterénu v jedné ze šaten. Pomůže TU, školník, . . .
 • Kdy bude Vánoční besídka?    Ve čtvrtek 10. prosince v Kině Oko.
 • Bude obnoven někdy bufet tak jak jsme ho znali? Ne, je nahrazen výbornými svačinkami pro všechny žáky   včetně vyučujících a k doplňkovému prodeji máme automaty.
 
     Připravte si náměty pro příští setkání ŽP
 
 
8. 9. 2015  Žákovský parlament
 
zápis:
 

Náměty ze


© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen