02. 09. 2019
21. 08. 2019

 srertz

GDPR
GDPR
 
POVĚŘENEC:  
 
telefonický kontakt: 583 388 602
e-mail: poverenecpo@sumperk.cz 
 
adresa pro zasílání žádostí/dotazů:  
Základní škola Šumperk, Vrchlického 22

© 2020, 5zssumperk.cz, created by studiozen StudioZen